| Home | CV | login | Startpagina | Wiki | WorkSpace |
VBS
VBScript is een scripttaal, ontwikkeld door Microsoft. De taal is een subset van Visual Basic (VB). VBScript werd vooral aangewend door systeembeheerders die in de taal een krachtiger hulpmiddel vinden voor automatisering dan de batch-bestanden die sinds de jaren 70 bestaan. Tegenwoordig is er een nieuw alternatief op de aloude opdracht-prompt, Powershell, die nu standaard wordt meegeleverd sinds Windows 7.

VBScript kan worden gebruikt in Active Server Pages in een webomgeving. De code kan ook op zichzelf worden uitgevoerd op het Windows-platform met behulp van wscript.exe in een GUI-omgeving of cscript.exe in een CLI-omgeving. De broncode kan worden opgeslagen in de volgende extensies ".vbs", ".vbe", ".wsf" en ".wsc" (Als component voor een script in XML vorm). Ook is er de mogelijkheid om de wscript.exe instellingen geautomatiseerd te veranderen met een ".wsh" bestand. De taal kan ook gebruikt worden in de webbrowser Internet Explorer als client-sided script en alternatief voor Javascript. Ten slotte kan VBScript gebruikmaken van WMI (Windows Management Instrumentation) en WQL (Windows Management Instrumentation Query Language). De laatste versie van VBScript is versie 6.