| Home | CV | login | Startpagina | Wiki | WorkSpace |
Active Directory
Installatie Microsoft Exchange Server 2010
In deze handleiding gaan we van het volgende uit:
  • Windows Server 2008 R2 64 bit versie geinstalleerd is, inclusief alle updates.
    * Zie Knowledge Base: Basis installatie server 2008.
    * Exchange 2010 is een 64 bits applicatie en heeft daarom de 64 bits versie van Windows Server nodig.

Stap 1:
Na de installatie zetten we de timezone, tijd en datum goed.
Daarna geven we de server een geschikte naam.
*bijv. exchsrv01

Stap 2:
Configureer een statisch IP-Adres.


-Dubbel klik op je netwerk adpater.

-Klik daarna op Properties.-Selecteer Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) en klik dan op Properties.-Selecteer Use the following IP address and vul het IP-Adress in die je wil wilt gebruiken voor deze server.

-Kies de juiste subnet mask.

-Vul bij Default gateway het IP-adress in van het apparaat dat functioneerd als de gateway naar het internet.
*vaak is dit het modem.

-Geef bij Preferred DNS server het IP-adres op van de server die DNS verzorgt in je netwerk.
*Dit is meestal de domain-controler. In deze installatie is het de Exhange server meteen ook de domain-controler.
Dus verwijst de server naar zichzelf.


-Bij Alternate DNS server geef het IP-adres op, aangeboden door je ISP (Internet Service Provider).

Belangrijk:
Het is noodzakelijk om IPv6 ingeschakeld te laten staan, ook al gebruik je het niet.
Tijdens de installatie van Active Directory zal de Setup Wizard beide checken, IPv4 en IPv6, of ze een statisch IP-adres hebben.
Zolang de IPv4 een statisch IP-adres heeft, kun je doorgaan met de installatie.
SCHAKEL IPv6 NIET UIT. Anders zal de Exchange Hub Transport Service niet starten.

Active Directory